بررسی عملکرد و مشارکت گوهرشاد بیگم در ساختار سیاسی امپراطوری تیموری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

 

دانلود اصل مقاله

 

نویسنده :  لیلا محمدی

استاد یار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر   

 

چکیده

امپراطوری  تیموری با توجه به جایگاه سیاسی و نظامی اش، همچنین تاثیر پذیری  از سنن قبیله ای و ایدئولوژیکی  و ایرانی – اسلامی شاهد تکاپوی زنان در روند حوادث و رویدادهای سیاسی –اجتماعی زمان خود بوده است .در این دوره زنان خاندان تیموری چه به لحاظ نسبی و چه به لحاظ سببی  از همان ابتدای تاسیس سلسله با ایفای  نقش در اتحاد – مشارکت و مداخله در امور سیاسی  دربار ،توانستند بر تصمیم گیریهای مهم تاثیرگذار باشند. از این نظر مهد علیا گوهر شاد بیگم از اشراف خراسان و همسر شاهرخ امپراطور تیموری با مشارکت در امر سیاست در اداره امور دولتی و حکومتی سهم ویژه ای ایفا کرد به گونه ای که در حسن تدبیر و سیاست مقامی والا داشت . این مقاله با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مستندات تاریخی  به بررسی عملکرد و مشارکت ملکه ماورءالنهر و خراسان گوهر شاد بیگم در ساختار سیاسی عصر تیموری  می پردازد.

کلیدواژه‌ها: گوهر شاد بیگم ،سیاست،شاهرخ،تیموریان


Leila Mohammadi

Abstract

The Timurid Empire due to its political and military status and also, being affected by the tribal, ideological, and Iranian- Islamic customs has witnessed the struggle of women in the process of political and social events of their time. From the very beginning of the dynasty, due to their family relations and marriage the women of Timurid dynasty could affect the important decisions by playing  role in uniting -participation and interfering in the political affairs

In this regard, Mahd-e Olia Goharshad Begum from the aristocracy of Khorasan and the wife of the emperor Shahrokh Timurid by participating in politics in the administration of government and government affairs played a special role so that she had a high position in good planning and politics. This research following descriptive- analytical method and based on historical documents, examined the performance and participation of the Queen of Transoxiana and Khorasan, Goharshad occasionally deals with the political structure of the Timurid era

Keywords: Goharshad Begum, Politics, Shahrokh, Timurid

  Assistant Professor, History Department, Islamic Azad University of  Abhar Branch, (mohammadi_52_hsitory@yahoo.com)

درباره modir

پیشنهاد ما به شما

تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده ها : طاهره روزبهانی[1]، دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button