دوره 7, شماره 7, پاییز 1401

 

سخن نخست

1_  عنوان مقاله:
جایگاه رفیع دو واژة «ملّت» و «زن»

نویسنده: رضا شعبانی صمغ آبادي.

اصل مقاله

2_عنوان مقاله:واکاوي عوامل جامعه شناختی شکل گیري جنبش اجتماعی زنان ایران
در نیمۀ دوم قرن سیزدهم

نویسنده:آتنا غلام نیارمی

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله

3_ عنوان: مبانی نظري تاریخ نگاري تاریخ شفاهی با تکیه بر زندگی مخفی
عالیه امامزاده (خالۀ شهید محمد جهان آرا.

نویسنده : فایزه توکلی(نویسنده مسئول) علی بیگدلی.

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله

4_ عنوان مقاله: تاریخ شفاهی زنانِ فلسطینی: رویکردها و رهیافتها .

نویسنده: پیمانه صالحی

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله

 

5_  عنوان مقاله: زنان که مینویسند
بررسی تطبیقی دو روایت زنانه از جنگ؛ «دا» و «مطر علی بغداد» .

نویسنده: شکوه السادات حسینی .

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله

6_  عنوان مقاله: فروغ و شعرش در زندان گفتمان

نویسنده:زهرا پارسا پور

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله

 

7_  عنوان:طاغوت و یاقوت هر دو زن بودند

نویسنده: محمدعلی همایون (هما) کاتوزیان .

مشاهده مقاله

  دانلود اصل مقاله

درباره modir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button