نوشته‌های اخیر

بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن **

عنوان:بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن ** . نویسنده:مرضیه یاری زنگنه؛ زهرا خدادادی. تاریخ دریافت:16/10/95. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

عنوان:اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار. نویسنده:سجاد بشرپور، نسیم محمدی، سارا اسدی شیشه گران. تاریخ دریافت:14/04/95. تاریخ پذیرش:12/10/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

کنشهای هویتی در جنبشهای اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبشهای اعتراضی در ایران و انگلستان)

عنوان:کنشهای هویتی در جنبشهای اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبشهای اعتراضی در ایران و انگلستان). نویسنده:مهدی براتعلی، محمدعلی امانی. تاریخ دریافت:07/03/94. تاریخ پذیرش:13/09/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياستگذاري اجتماعي ايران درحوزة «مادري/ اشتغال»

عنوان:تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياستگذاري اجتماعي ايران درحوزة «مادري/ اشتغال» نویسنده:راحله کاردوانی، علی اکبر تاج مزینانی، عزت السادات میرخانی، سیدمهدی سجادی. تاریخ دریافت:26/06/96. تاریخ پذیرش:16/08/96 دانلود مقاله  

مطالعه بیشتر »

تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجیگری هوشیاری کارافرینانه کسب و کار

عنوان:تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجیگری هوشیاری کارافرینانه کسب و کار. نویسنده:محمدرضا دهقانی اشکذری، مریم حسینی، الهه عسگری، عامر دهقان نجم آبادی. تاریخ دریافت:26/04/96 تاریخ پذیرش:28/09/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

عنوان:پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر. نویسنده:فرزاد کریمی پور زارع، مهناز جوکارکمال آبادی، فریده سادات حسینی. تاریخ دریافت:06/07/95 تاریخ پذیرش:06/09/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

موجه سازی مصرف تظاهری مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد

عنوان:موجه سازی مصرف تظاهری مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد نویسنده:ندا رضوی زاده، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی. تاریخ نشر: تابستان 1396. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر

عنوان:مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر. نویسنده:سکینه شفیعی، داوود تقوایی، محمدمهدی صفورایی پاریزی. تاریخ دریافت:05/09/95 تاریخ پذیرش:03/10/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبري و کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههاي دولتی شهر تهران)

بانکعنوان:شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبري و کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههاي دولتی شهر تهران) نویسنده:سید یعقوب حسینی، زهره خسروی لقب. تاریخ دریافت:27/09/94 تاریخ پذیرش : 05/05/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی نقش دینداری درمشارکت زنان در فعالیت های ورزشی(نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

عنوان:بررسی نقش دینداری درمشارکت زنان در فعالیت های ورزشی(نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران) نویسنده:رویا پور محمد، اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی. تاریخ دریافت:16/03/96 تاریخ پذیرش:19/07/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

عنوان:تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان. نویسنده:نسیم ارزانی، حمیدرضا حاتمی، فریبرز باقری، شکوه السادات بنی جمالی. تاریخ دریافت:09/02/96 تاریخ پذیرش:11/07/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل جامعه رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهري تهران )

تاتعنوان:تحلیل جامعه رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهري تهران ) نویسنده:حسن شربتیان، نفیسه ایمنی. تاریخ دریافت:15/03/95 تاریخ پذیرش:10/12/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

به کارگیری‌ هوش‌مصنوعی‌در‌پیش بینی‌شایستگیهای‌زنان‌در‌محیط‌کار‌

عنوان:به کارگیری‌ هوش‌مصنوعی‌در‌پیش بینی‌شایستگیهای‌زنان‌در‌محیط‌کار‌ نویسنده:علی دلاور، عباس عباس پور، نورعلی فرخی، روح اله عباسی. تاریخ دریافت:26/06/96 تاریخ پذیرش:27/11/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button