اعضای هیات تحریریه

 

دکتر منصوره اتحادیه :سردبیر و عضو هیات تحریریه

دکترای تاریخ دانشگاه تهران

مدیر نشر تاریخ ایران

دانلود مقاله زن در جامعه قاجار

دکتر ژاله آموزگار

دکتری زبان‌های باستانی و استاد دانشگاه تهران

 

دانلود مقاله گفتارهایی درباره فرهنگ و تمدن

دکتر شیرین احمدنیا

دکتری جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود مقاله بررسی جامعه شناختی تاثیرات
شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی

دكتر شهلا اعزازى 

دكتراى جامعه شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايى

دانلود مقاله جامعه شناسی اشتغال زنان ایران

دكتر صفورا برومند

دكترى تاريخ عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگى

دکتر پروین ترکمنی آذر

استاد تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 

دکتر سهیلا ترابی فارسانی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

دانلود مقاله بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان
در نشریه عالم نسوان

 

 

دكتر شكوه السادات حسينی

 

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 

 

دکتر داریوش رحمانیان کوشککی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

مشاهده مقاله سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار

 

دکتر مریم صانع پور

دکتری تاریخ و تمدن غرب ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر مریم عاملی رضایی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 دکتر سیمین فصیحی

دکتری تاریخ و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر روح انگیز کراچی

استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

دانلود مقاله شهر آشوبِ مهستی، پناهگاه امن ِ اعتراض

دكتر عليرضا ملايى توانی

دانشيار تاريخ پژوهشگاه علوم انسانی

 

دکتر الهام ملک زاده

دکتری تاریخ ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 

 

 

 

دکتر سیروس نصرالله زاده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

دانلود مقاله کوه خواجه مهمترین پرستشگاه زرتشتیان سیستان

 

 

 

دکتر بهاره نصیری

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

استاد دكتر حسينعلی نوذری

دكتری علوم سياسی و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 
Call Now Button