سیاسی

سیده ملکه خاتون اولین پادشاه زن مسلمان ایرانی

اولین زنی که بعد از اسلام مقارن با شیخ ابوعلی سینا، در ایران به حکومت رسید، شیرین مشهور به ام الملوک، ملقب به ام رستم است که به او سیده ملکه خاتون می گفتند. وی دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند در مازندران و همسر فخرالدوله دیلمی ۳۶۶۶۳۸۷۷ …

مطالعه بیشتر »

اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت

اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت  فائزه توکلی کشف حجاب اجباری زنان ایرانی در نیمه دوم دهه ۱۳۱۰ هجری شمسی با توسل به زور و فشار، تعرض به خصوصی ترین حریم زندگی زنان ایرانی بود. رضاشاه با ایدئولوژی ملی گرایی غیرمذهبی مبتنی بر نظام پادشاهی، …

مطالعه بیشتر »

گفتمان روز جهانی زن:مقتدر سازی زنان عامل توسعه

گفتمان روز جهانی زن:مقتدر سازی زنان عامل توسعه  فائزه توکلی (پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی) در اغلب کشورهای اروپایی دو مولفه مهم در توسعه یافتگی محوریت دارد: اقتصاد به عنوان «موضوع توسعه» و زنان به عنوان «عامل توسعه». گفتمان مهمی که در روز جهانی زن در این راستا مطرح …

مطالعه بیشتر »

کوشش های زنانه برای مشروطه

روایتی از آنها که زمینه های فکری انقلاب را فراهم کردند. کوشش های زنانه برای مشروطه  فائزه توکلی (کارشناس ارشد تحقیقات پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی عضو هیئت مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ) جنبش مشروطه ایران، جنبش ضداستبدادی و نوخواهی علیه سنت گرایی بود. در این جنبش، زنان همدوش و …

مطالعه بیشتر »

آتوسا ملکه هخامنشی، مادر خشایارشا

هخامنشیان، نخستین حکومت جهانی تاریخ با مردان و زنانی در سرزمین پهناور ایران بوده است که هر کدام به فراخور حالشان تاثیرگذار بودند. آتوسا یا اتوسا که در زبان اوستایی هوتااوسا آمده است، ملکه و بانوی وانوان در دوره اولیه شاهنشاهی هخامنشی بوده است. او دخترکورش کبیر، همسر داریوش کبیر …

مطالعه بیشتر »

زنان تعزیه خوان و سوگوار در تکیه دولت ناصری

تعزیه و مراسم مذهبی در جامعه ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است. تعزیه که نوعی نمایش مذهبی با آداب و رسوم و سنت هایی خاص است نمادی از فرهنگ ایرانی-اسلامی است که شکل گیری آیینی آن سیر تکاملی تدریجی را در تاریخ ایران بعد از اسلام طی کرده است. در …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button