دکتر فائزه توکلی

سیده ملکه خاتون اولین پادشاه زن مسلمان ایرانی

اولین زنی که بعد از اسلام مقارن با شیخ ابوعلی سینا، در ایران به حکومت رسید، شیرین مشهور به ام الملوک، ملقب به ام رستم است که به او سیده ملکه خاتون می گفتند. وی دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند در مازندران و همسر فخرالدوله دیلمی ۳۶۶۶۳۸۷۷ …

مطالعه بیشتر »

اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت

اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت  فائزه توکلی کشف حجاب اجباری زنان ایرانی در نیمه دوم دهه ۱۳۱۰ هجری شمسی با توسل به زور و فشار، تعرض به خصوصی ترین حریم زندگی زنان ایرانی بود. رضاشاه با ایدئولوژی ملی گرایی غیرمذهبی مبتنی بر نظام پادشاهی، …

مطالعه بیشتر »

اولین مدرسه دخترانه

اولین مدرسه دخترانه  فائزه توکلی جنبش مشروطه سرچشمه بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. ایجاد مدارس و دانشگاه ها و موسسات آموزشی، رو آوردن به کتاب، کتابخوانی و مهار کردن خودکامگی و افکار آزادیخواهی و عدالت جویی و ارزش دادن به مطبوعات و گسترش نهادهای مدنی و …

مطالعه بیشتر »

مروری بر وضع اشتغال زنان ایران تا عصر مشروطه

مروری بر وضع اشتغال زنان ایران تا عصر مشروطه  فائزه توکلی اشتغال یکی از فاکتورهای اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود. اگرچه بحث اشتغال فراگیر است و شامل مردان و زنان هر دو می شود اما به لحاظ تاریخی بررسی جایگاه شغلی زنان در جهت …

مطالعه بیشتر »

گفتمان روز جهانی زن:مقتدر سازی زنان عامل توسعه

گفتمان روز جهانی زن:مقتدر سازی زنان عامل توسعه  فائزه توکلی (پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی) در اغلب کشورهای اروپایی دو مولفه مهم در توسعه یافتگی محوریت دارد: اقتصاد به عنوان «موضوع توسعه» و زنان به عنوان «عامل توسعه». گفتمان مهمی که در روز جهانی زن در این راستا مطرح …

مطالعه بیشتر »

چرا نام «زنان شهید» بر کوچه و خیابان های ایران نیست؟

چرا نام «زنان شهید» بر کوچه و خیابان های ایران نیست؟  فائزه توکلی ( کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی) سالروز آزادی خرمشهر یادآور حماسه های مقاومت ۴۵روزه دلاورمردان و زنانی است که با ایثار خون خود چنان نقش آفرینی کردند تا وجبی از خاک ایران به دست دشمنان این …

مطالعه بیشتر »

کوشش های زنانه برای مشروطه

روایتی از آنها که زمینه های فکری انقلاب را فراهم کردند. کوشش های زنانه برای مشروطه  فائزه توکلی (کارشناس ارشد تحقیقات پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی عضو هیئت مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ) جنبش مشروطه ایران، جنبش ضداستبدادی و نوخواهی علیه سنت گرایی بود. در این جنبش، زنان همدوش و …

مطالعه بیشتر »

آتوسا ملکه هخامنشی، مادر خشایارشا

هخامنشیان، نخستین حکومت جهانی تاریخ با مردان و زنانی در سرزمین پهناور ایران بوده است که هر کدام به فراخور حالشان تاثیرگذار بودند. آتوسا یا اتوسا که در زبان اوستایی هوتااوسا آمده است، ملکه و بانوی وانوان در دوره اولیه شاهنشاهی هخامنشی بوده است. او دخترکورش کبیر، همسر داریوش کبیر …

مطالعه بیشتر »

زنان تعزیه خوان و سوگوار در تکیه دولت ناصری

تعزیه و مراسم مذهبی در جامعه ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است. تعزیه که نوعی نمایش مذهبی با آداب و رسوم و سنت هایی خاص است نمادی از فرهنگ ایرانی-اسلامی است که شکل گیری آیینی آن سیر تکاملی تدریجی را در تاریخ ایران بعد از اسلام طی کرده است. در …

مطالعه بیشتر »

زنان در تکاپو

حاکمیت زنان در کشورهای مسلمان ایران، هند، مصر و عراق طی قرن های چهارم تا دوازدهم هجری قمری، نمونه بارزی از حاکمیت قدرت و مدیریت زنان در سطوح بالای حکومت است. بازنگری در چگونگی مشارکت زنان در قدرت سیاسی و ارایه مدل هایی که با توجه به شرایط حاکمیت حکومتگران …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button