modir

نقش پیکرك هاي زنان در دنیاي باستان (با تکیه بر مکشوفات باستان )

عنوان: نقش پیکرك هاي زنان در دنیاي باستان (با تکیه بر مکشوفات باستان ) نویسنده: سید رسول موسوي حاجی، سامان فرزین، مریم زو. تاریخ دریافت: 17/07/1391. تاریخ پذیرش: 03/10/1391. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

سابقه و ساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام

عنوان: سابقه و ساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام نویسنده: زینب ایزد خواستی، مریم ایزدخواستی. تاریخ دریافت: 1390/12/15. تاریخ پذیرش: 21/05/1391. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

چگونگی و ساختار های برتخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان. (550 پ.م 651م )

عنوان: چگونگی و ساختار های برتخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان. (550 پ.م 651م ). نویسنده: الهام  استادی، کتایون مزداپور. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

دوره 9، شماره 9، بهار 1402

  سخن نخست عنوان:سه موج فمینیسم نویسنده: حمیرا مشیرزاده. مشاهده مقاله   1-عنوان: فمینیسم و تاریخ شفاهی زنان: رویکردها و روشها. نویسنده: پیمانه صالحی. مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله   2 -عنوان: اخلاق مراقبت زنانه و صلح جهانی. نویسنده: فاطمه بدوی. مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله   3-عنوان: بررسی زیرمیدان …

مطالعه بیشتر »

در جستجوي ردپاي زنان مادي در منابع تاريخي و بقا ياي باستانشناسي

عنوان: در جستجوي ردپاي زنان مادي در منابع تاريخي و بقا ياي باستانشناسي . نویسنده:بهمن فيروزمندي، ایرج رضائي . تاریخ  دریافت: 26/12/1393. تاریخ پذیزش: 02/04/1394. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

درآمدی برتاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی.

عنوان: درآمدی برتاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی. نویسنده: کمال الدین نیکنامی، محمدرضا سعیدی هرسینی، مریم دژم خوی. تاریخ دریافت: 25/06/1389. تاریخ پذیرش: 02/09/1389. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button