تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

 

دانلود اصل مقاله

 

نویسنده ها :

طاهره روزبهانی[1]، دکتر ناهید عزیزی[2]، دکتر حجت اله غ منیری[3]

[1] – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

[2] – گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

[3] – گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

داستان نویس مهر با پردازش سایر عناصر داستان، عنصر «شخصیت» را به گونه ای بارز نمود می دهد تا قدرت داستان­پردازی خود را به شکل مشخصی به نمایش بگذارد. دولت­آبادی از جمله نویسندگان واقع­گرا دوره معاصر است که در زمینه رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه آثار بسیار برجسته ای دارد. در رمان «جای خالی سلوچ» شخصیت مردگان به عنوان مادر بسیار چشمگیر است، دولت­آبادی شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً تحولات اجتماعی بعد از انقلاب سفید و اصلاحات ارضی را در تغییر سبک زندگی و عملکرد اجتماعی روستائیان بسیار اثربخش دانسته و زمینه بروز شخصیت مرگان به عنوان مادر، بستر جامعه ای است که با همه شرایط ایجاب می کند. مرگان تمثیلی از مادر که این صورت مثالی با حرمت، خدمتگزاری، فداکاری و تقدس همراه است و به عنوان یکی از قدیمی ترین کهن الگوهایی که در ناخودآگاه ضمیر تأثیری عمیق دارد و در داستان به صورت نمادین مورد کم­لطفی قرار می­گیرد و می­تواند در همین مفهوم «مام وطن» را تداعی نماید.

 

کلیدواژه‌ها: محمود دولت­ آبادی، جای خالی سلوچ، شخصیت مرگان، مادر، مام وطن


 

Analysis of the Mother (Motherland) Archetype in the

Novel Ĵāy-e ḵālī-ye Solūč

Taherah Rouzbehani,[1] Nahid Azizi,[2] Hojatallah Moniri[3]

 

[1] PhD. Student of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

[2]  Department of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

[3] Department of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

Abstract

By processing other elements of the story, a skilled storyteller highlights the element of “character” in a way that demonstrates the power of his storytelling in a certain way. Dolatabadi is one of the realist writers of the contemporary period who has very prominent works in the field of novels, short stories and plays. In the novel Ĵāy-e ḵālī-ye Solūč, the character of the Mergan as a mother is very significant. In Dolatabadi point of view the political, social and cultural and especially social changes after the White Revolution and the Land Reforms is influenced the life style and social function of villagers and the emergence of Mergan as a mother is the bedrock of a society that demands it in all circumstances. Mergan is an allegory of the mother, which is an example of respect, service, sacrifice and holiness, and as one of the oldest archetypes that has a profound effect on the subconscious mind and is symbolically neglected in the story which can evoke “motherland” in the same sense.

Keywords: Mahmud Dolatabadi, Ĵāy-e ḵālī-ye Solūč, Mergan Character, Mother, Motherland

Reflection of Change of Sexual Roles in the 1990s Novel Writing

[1] PhD. Student of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

[1]  Department of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

[1] Department of Farsi language and literature, Azad University, Borujerd, Iran.

درباره modir

پیشنهاد ما به شما

بازتاب تغییرنقش های جنسیتی در رمان نویسی دهه هفتاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده : دکتر مریم عاملی رضایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Call Now Button