فصلنامه دوره 1

بررسی مقایسه ای جایگاه زنان در اندیشه های عبده، رشیدرضا، سید احمد خان هندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسندها :  شهره جلال­پور[1]، رکسانا کیانی[2]‌ و محمد زارع­زاده[3] [1]‌‌ استادیار گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران [2]‌‌ ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران نویسنده مسئول) [3] ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه …

مطالعه بیشتر »

بررسی عملکرد و مشارکت گوهرشاد بیگم در ساختار سیاسی امپراطوری تیموری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :  لیلا محمدی استاد یار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر      چکیده امپراطوری  تیموری با توجه به جایگاه سیاسی و نظامی اش، همچنین تاثیر پذیری  از سنن قبیله ای و ایدئولوژیکی  و ایرانی – اسلامی شاهد تکاپوی زنان در …

مطالعه بیشتر »

بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری (مطالعه ی موردی:خاطرات زنان مبارز دوره پهلوی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده : سمیه عباسی دانش آموخته ی مقطع دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس   چکیده نقش آفرینی پررنگ زنان مبارز ایرانِ دوره ی پهلوی،در شکل گیری و تسریع جریانات منجر به انقلاب1357،جایگاه تاریخی ویژه ای را برای ایشان رقم زده …

مطالعه بیشتر »

بازتاب تغییرنقش های جنسیتی در رمان نویسی دهه هفتاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده : دکتر مریم عاملی رضایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده رمان و رمان نویسی پس از انقلاب اسلامی به عنوان ژانر ادبی مطرح از دهه شصت، اغلب با رویکردی اجتماعی مسائل و چالشهای روز جامعه را به …

مطالعه بیشتر »

تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده ها : طاهره روزبهانی[1]، دکتر ناهید عزیزی[2]، دکتر حجت اله غ منیری[3] [1] – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران [2] – گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، …

مطالعه بیشتر »

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399

1:مولفه‌های خرد زنانه در مدیریت سیاسی ایران باستان نویسنده :مریم صانع‌پور مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله 2:تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ نویسنده ها :طاهره روزبهانی ، دکتر ناهید عزیزی ، دکتر حجت اله غ منیری مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله   3:بازتاب تغییرنقش های …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button