دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1399

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399

1:مولفه‌های خرد زنانه در مدیریت سیاسی ایران باستان نویسنده :مریم صانع‌پور مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله 2:تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ نویسنده ها :طاهره روزبهانی ، دکتر ناهید عزیزی ، دکتر حجت اله غ منیری مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله   3:بازتاب تغییرنقش های …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button