فصلنامه دوره 2

واکاوی نقش فدراسیون بین‏المللی فوتبال (فیفا) در تثبیت و توسعه حقوق زنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله   نویسنده :حمیدرضا اکبرپور دکترای حقوق بین‏الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد قشم، هرمزگان Hamidakbarpour172@gmail.com     چکیده‏: پس از جنگ جهانی و ظهور سازمان‏های بین‏المللی در عرصه نظام بین‏الملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین‏المللی بود. این تغییر …

مطالعه بیشتر »

جستاری بر تربیت بدنی و ورزش زنان در دوره معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله   نویسنده :دکتر الهام ملک زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی Malekzadeh elham ayahoo.com   چکیده‏: تربیت بدنی و ورزش در ایران تا اواخر دوره قاجار، به جز شکل سنتی، گونه ای دیگر وجود نداشت، و تنها در مدارس …

مطالعه بیشتر »

سدیدالسلطنه و مطالعات زنان بوشهر در عصر قاجار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله   نویسنده :سیدقاسم یاحسینی نویسنده و پژوهشگر Yahosseini.gh@gmail.com   چکیده‏: اگرچه رشته «مطالعات زنان» بیش از چند دهه (مشخصاً از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم) نیست که در مغرب زمین در دانشگاه‏ها به‏صورت یک رشته مستقل دانشگاهی رونق گرفته و از اواخر دهه …

مطالعه بیشتر »

جایگاه زنان در دولت خودخوانده داعش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله   نویسنده :شهره جلال‏پور‏ استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا‏ shohrehjalalpoor@yahoo.com   نویسنده :معصومه یزدانی ‏ کارشناس ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا‏ (نویسنده مسئول)   نویسنده :محمد زارع زاده کارشناس ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد …

مطالعه بیشتر »

ضرورت ثبت تجربه‌های زنان از همه‌گیری کووید‏ ۱۹ (با تکیه بر جایگاه زن در خانواده)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله   نویسنده :پیمانه صالحی نویسنده و پژوهشگر تاریخ‌شفاهی، کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی pe_salehi@yahoo.com   چکیده‏: نهاد خانواده در طول تاریخ از شرایط ساختاریِ جامعه تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر گذاشته است. به‌رغم تغییراتی که در بافت این نهاد رخ داده است، …

مطالعه بیشتر »

مطالبات و حقوق سیاسی و اجتماعی زنان درگذار از قاجار به پهلوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :دکتر قربانعلی کناررودی   استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران. gh.k.edu@gmail.com   چکیده با آغاز انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، حضور زنان در عرصه‏های سیاسی- اجتماعی پررنگ شد. آشنایی با …

مطالعه بیشتر »

واکاوی نقش فدراسیون بین‏المللی فوتبال (فیفا) در تثبیت و توسعه حقوق زنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی دانلود اصل مقاله نویسنده :حمیدرضا اکبرپور دکترای حقوق بین‏الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد قشم، هرمزگان Hamidakbarpour172@gmail.com چکیده پس از جنگ جهانی و ظهور سازمان‏های بین‏المللی در عرصه نظام بین‏الملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین‏المللی بود. این تغییر چینش بار دیگر …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button