مولفه‌های خرد زنانه در مدیریت سیاسی ایران باستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

 

دانلود اصل مقاله

 

نویسنده :مریم صانع‌پور

 

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

چکیده

این مقالة پژوهشی شیوه‌های حکمرانی‌ زنانه را در تاریخ ایران باستان مورد بازخوانی قرار می‌دهد تا صورت‌بندی مشخصی را از مولفه‌های خرد سیاسی زنانه ارائه کند. به این منظور مقاطعی اندک از تاریخ ایران باستان باز خوانی شده‌است (زیرا گزارش‌ها عموماً مردمحورانه بوده‌اند) تا به سوالات نگارنده دربارة ویژگی‌های خردورزی زنانه در مدیریت سیاسی پاسخ داده‌شود.

طبق فرضیه نگارنده در هر مرحله از تاریخ  که عقلانیت اخلاق‌مدارانه یا حکمت ایرانی با ویژگی‌های مادرانة زنان به منصة ظهور رسیده‌است، سیاستی صلح‌طلب و امنیت‌گستر در جامعه جریان یافته‌است.

روش این مقاله برگرفته از نظریة «ناخودآگاه جمعی» کارل گوستاو یونگ است که هر فرهنگی را تحقق‌بخش اسطوره‌های باستانیش معرفی می‌کند. براساس این روش می‌توان تاریخ هر ملتی را فعلیت‌بخش اسطوره‌های ماقبل تاریخی آن ملت دانست، در این‌باره نگارنده معتقد است ایزدبانوان اسطوره‌ای مانند آناهیتا، چیستا، اشی، دئناو ایشتر (که ناخودآگاه جمعی زنان ایرانی را شکل داده‌اند) می‌توانند در شرایط مناسب تاریخی، به‌خودآگاه اجتماعی تبدیل شوند و خرد مادرانة زنان را در حاکمیت‌های سیاسی محقق کنند. برخی از مولفه‌های خرد زنانه عبارتند از اخلاق‌مداری، عدالت، انصاف، بخشش به‌ناتوانان، محوریت آبادانی، رفاه و امنیت در سیاست داخلی، و نیز برقراری صلح و دوستی در سیاست خارجی؛

کلیدواژه‌ها: خرد سیاسی، ایران باستان، خرد مادرانه، قدرت مادرانه،مدیریت سیاسی، حکمرانی


Maryam Saneapour

Abstract

This research paper re-examines the methods of feminine governance in the history of ancient Iran to provide a clear formulation of the components of feminine political wisdom. For this purpose, short excerpts from the history of ancient Iran have been read (because the reports were generally male-centered) to answer the author’s questions about the characteristics of female rationality in political management. According to the author’s hypothesis, at every stage of history when Iranian moral rationality or wisdom with the motherly characteristics of women has emerged, a policy of peace and security has spread in the society. The method of this article is taken from the theory of “collective unconscious” of Carl Gustav Jung, who introduces each culture as the realization of its ancient myths. According to this method, the history of any nation can be considered as the actualization of the prehistoric myths of that nation. The writer believed that mythical goddess such as Anahita, Chista, Ashi, Dena and Ishtar (who have formed the collective unconscious of Iranian Women), in historically appropriate circumstances, can become socially conscious and realize the motherly wisdom of women in political power. Some of the components of feminine wisdom include morality, justice, fairness, generosity towards the disabled, the focus on prosperity, welfare and security in domestic politics, as well as the establishment of peace and friendship in foreign policy.

Keywords: Political Wisdom, Ancient Iran, Maternal Wisdom, Maternal Power, Political Management, Governance

 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies (m.saneapour@gmail.com)

پیشنهاد ما به شما

بررسی مقایسه ای جایگاه زنان در اندیشه های عبده، رشیدرضا، سید احمد خان هندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسندها :  شهره جلال­پور[1]، رکسانا کیانی[2]‌ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Call Now Button