خبر فوری

اجتماعی

زنان تعزیه خوان و سوگوار در تکیه دولت ناصری

تعزیه و مراسم مذهبی در جامعه ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است. تعزیه که نوعی نمایش مذهبی با آداب و رسوم و سنت هایی خاص است نمادی از فرهنگ ایرانی-اسلامی است که شکل گیری آیینی آن سیر تکاملی تدریجی را در تاریخ ایران بعد از اسلام طی کرده است. در …

مطالعه بیشتر »

زنان در تکاپو

حاکمیت زنان در کشورهای مسلمان ایران، هند، مصر و عراق طی قرن های چهارم تا دوازدهم هجری قمری، نمونه بارزی از حاکمیت قدرت و مدیریت زنان در سطوح بالای حکومت است. بازنگری در چگونگی مشارکت زنان در قدرت سیاسی و ارایه مدل هایی که با توجه به شرایط حاکمیت حکومتگران …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button