اعضای هیات مدیره

دکترحسینعلی نوذری استادعلوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی

مطالعه بیشتر »

موقعیت اجتماعی زنان دوره قاجار در (آغاز قرن ۱۴ ه. ق.)

موقعیت اجتماعی زنان دوره قاجار در (آغاز قرن ۱۴ ه. ق.) دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی) در سنوات اخیر تاریخ نگاری دستخوش تحولات عظیمی شده و روش سنتی آن یعنی تأكید بر تاریخ سیاسی جای خود را به تاریخ نو Nouvelle Histoire داده است. تاریخ نو از علوم جامعه شناسی، …

مطالعه بیشتر »

حماسه های رستم و خاندانش

حماسه های رستم و خاندانش نسترن صفاری” مظاهر مصفا *** ژاله آموزگار *۰۰۰ چکیده آنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، حماسه های رستم و خاندان اوست. یافته های تحقیق نشان میدهد که داستان رستم، اصلی سکایی دارد و این فرض با نبود نام رستم و زال در …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button